ผู้บริหาร

นายประสาท ปรัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2012
ปรับปรุง 04/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 228303
Page Views 275874
ข่าวการศึกษา
ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์ย้ายบิ๊กสถานศึกษา เปิดช่อง’ผอ.ร.ร.เล็ก’บริหารโรงเรียนใหญ่เลขาฯกพฐ.’

      

ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์ย้ายบิ๊กสถานศึกษา เปิดช่อง'ผอ.ร.ร.เล็ก'บริหารโรงเรียนใหญ่เลขาฯกพฐ.'ปธ.ย้ายผู้บริหารกลุ่มพิเศษ'

 

          นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ.เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีประเด็นหลักๆ ที่ปรับแก้ดังนี้ 1.การกำหนดความหมายในหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายใหม่ เช่น การย้ายหมายถึงการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา2.กำหนดให้การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สศศ. แต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษามีสิทธิโยกย้าย แต่ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวว่า 3.การจัดประเภทของสถานศึกษา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สถานศึกษาสังกัด สศศ.และสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ 4.การกำหนดขนาดของสถานศึกษา เห็นควรกำหนดไว้ 4 ขนาดเช่นเดิม คือ ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา ขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 500-1,499 คน ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,500-2,499 คน และขนาดใหญ่พิเศษตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการตัดขนาดออกจากหลักเกณฑ์ฯ เพราะเห็นว่าการกำหนดขนาดไว้ ยังมีความจำเป็นอยู่ แต่ก็ได้มีการเปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กย้ายข้ามไปบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม รวมทั้งกรณีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางสามารถย้ายไปบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษได้เช่นกัน
          การขอย้ายนั้น กำหนดไว้เป็นกรณีปกติคือ การย้ายตามคู่สมรส ย้ายดูแลบิดามารดา ย้ายกลับภูมิลำเนา ส่วนกรณีย้ายกรณีพิเศษ จะเป็นการย้ายเพราะเจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต และย้ายเพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรงและการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของราชการเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการ การย้ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ นางศิริพรกล่าว
          นางศิริพรกล่าวว่า การย้ายแต่ละครั้งนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.และสพม. นอกจากนี้ จะให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สศศ. มีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวว่า ส่วนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ จะให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย มีเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานทำหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ซึ่งอาจจะเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีเหตุผลหากไม่ดำเนินการแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอ สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษนั้น สพฐ.จะต้องเสนอให้ที่ประชุม กพฐ.เห็นชอบ จากนั้นจึงประกาศรายชื่อโรงเรียนภายในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับปฏิทินการย้ายประจำปี 2554 จะให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่9-19 สิงหาคม
          ด้านนายสุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการ ก.ค.ศ.กล่าวว่า ถ้าหาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก็สามารถเสนอเหตุผลให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทบทวน และหากยังหาข้อสรุปไม่ได้ ก็ต้องเสนอให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 54   อ่าน 168673 ครั้ง
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร   130  หมู่ที่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทร.042-579020
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
webmaster (คุณแนน 086-7176883) : nanzygang@hotmail.com